Earn free Satoshi
Добре дошли в сайта на Infosoftbg

    В този сайт ще намерите различни счетоводни програми,
които ще ви помогнат да автоматизирате работният си процес.

Infosoftbg извършва следните услуги:

Комбинирате, сравнявате и анализирате на големи количества данни чрез Обобщаващи таблици /Пивот таблици/. Автоматично засичане на информацията по декларация 6 към НАП, чрез експортиране на данните от програмата за заплати към Ексел. Експортиране на документи към Ексел от счетоводните програми Бизнес Навигатор счетоводство и Бизнес Навигатор заплати, както и от Други счетоводни програми подържащи функцията експорт на данните към Ексел. Възможност за обединяване на данните от експортирани документи, за съставяне на автоматични справки към статистиката с помоща на Обобщаващи таблици и макроси на VBA, автоматично попълване на справката към статистиката Наети лица, отработeно време, средства за работна заплата и други разходи за труд, при възможност за експорт на данните за съответният период на годината. Съставяне на Амортизационен план от експортираните данни от счетоводната програма., следене и групиране на различните видове показатели на годишна база от счетоводните програми чрез експорт на данните. Изчисляване и съставяне на графики на Показателите за финансово-счетоводен анализ на фирмата, при попълнени Баланс и Отчет за всеобхватният доход на фирмата.

Бихме желали при възникване на определен проблем при работата на всяка една от публикуваните тук програми да го споделите с нас.

При работа с програмите е нужно да имате инсталиран MS Office пакет, тъй като е използван MS Excel и към всяка програма има вградени макроси, би следвало да си разрешите работата с макроси.
Това става по следният начин:

Инструкции за работа с макроси

За въпроси относно програмите в сайта може да използвате Форума за дискусии и запитвания:

Форум за дискусии и запитвания

Надяваме се публикуваните тук програми, да ви помогнат, по лесно да се справяте със ежедневните задачи, ако имате въпроси относно работата с тях, не се колебайте да ги зададете, ще отговорим на всеки.